Opál

ruzovy-opalSebevědomí, sebehodnota, láska, city, tvůrčí síly, umělci, větrnost, loajalita, ochrana

Opál je citlivý kámen s jemnými vibracemi.  Podněcuje originální a dynamické tvůrčí síly. Posiluje vůli k životu.

Napomáhá k objevení a projevení skutečného já svého majitele. Opál dokáže pohlcovat i vysílat. Přijímá myšlenky a pocity z okolí, zesiluje je a vrací k jejich zdroji. Jedná se o karmický kámen, který nás učí, že vše, co vyšleme ven, se nám zase vrátí.

Opál působí jako ochranný kámen.

Na duševní úrovni umožnuje správné pochopení vlastní ceny a pomůže vám porozumět svým možnostem.

Vnáší do života světlo a spontánní rozhodování.  Povzbuzuje umělecké sklony.

V citovém životě byl odjakživa spojován s láskou a vášní a touhou.

Jedná se o kámen pokušení, jenž zesiluje city a uvolňuje zábrany.

Opál vám ukáže, jaký byl váš citový stav v minulosti – zejména v minulých životech – a naučí vás, jak převzít odpovědnost za to, co cítíte právě nyní.

Podněcuje k projevům pozitivních citů.

Tvrdí se, že nošení opálu vyvolává věrnost, loajalitu a spontánní jednání.

Opály lze použít k léčení zemského energetického pole, v němž odstranují poškození a dodávají mu novou energii a stabilitu.

Růžový opál - probouzí jemnost a cit, rozvíjí všechny pozitivní ženské vlastnosti. Růžový opál rezonuje s čakrou srdce, léčí citová zranění, rozvíjí kvality jako je důvěra, laskavost, soucit, odvaha být sama sebou a otevřít se druhým.

 

Znamení zvěrokruhu: ryby, rak, panna, váhy

 

Čistění a nabíjení :

Čistí se pod proudem čisté vody a nabíjí se při měsíčním světle, nejlépe za úplňku.

Pozor!  Opál může svému nositeli navracet zpět načerpanou negativní energii, proto je nutné ho často čistit.

Čerpáno převážně ze zdroje : Judy Hallová