Symboly a mocné amulety II

Co znamenají symboly – dvojité srdce, keltské srdce s uzlem, keltské srdce s nekonečnem, symbol Óm, symbol sovy, symbol slunce a měsíce či symbol čínského draka?

Jaký mocný ochranný amulet či symbol by se hodil právě Vám, nebo někomu blízkému?

Lidé od nepaměti nosí velmi rádi ochranné amulety a symboly, aby jim pomohly v rozhodování, ochránily je a dodaly odvahu a naději. 

 

Symbol dvojité srdce

Tímto symbolem vyjadřujeme lásku.  Láska je nejsilnější energie co znám. Když cítíme lásku, jsme šťastní. Štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáme s kým dělit, a smutek je dvojnásobný, když nám z něj nemá kdo pomoci.  Srdce jsou dvě duše, které se našly a spojily v jeden celek. Pokud chcete někomu vyjádřit vřelé city, náklonnost či samotnou lásku, není na světě lepšího symbolu.

 

Symbol keltské srdce s uzlem

Keltské srdce s propleteným uzlem je mocný amulet lásky, věrnosti a upřímnosti. Pokud toužíte po získání a udržení pravé lásky, je dobré svůj záměr podpořit právě tímto symbolem. Srdce je uvnitř propleteno keltským uzlem – smyčky bez začátku a konce. Tento uzel je v Číně nazýván uzlem štěstí. Symbolizuje složitost a propletenost světa a své nositelce přináší harmonii a úspěch. Ať je Vaše láska úplná a celá a Vaše duše propletené a nikde nekončící.

 

Symbol keltské srdce s nekonečnem

Keltské srdce se symbolem nekonečna je mocný amulet lásky. Pokud toužíte po získání a udržení pravé lásky, je dobré svůj záměr podpořit právě tímto symbolem. Srdce je uvnitř propleteno symbolem nekonečna, které má podpořit dlouhé trvání a velmi silné spojení dvou duší. Aby byla Vaše společná láska a vášeň navždy a nikdy neskončily a nevyhasly.

 

Symbol Óm

Tento starověký indický a tibetský znak se používá v buddhismu a hinduismu.

Óm je zvuková vibrace. Je symbolem absolutna a sjednocení všech moudrostí. Podle tradic je Óm základní zvuk, z něhož pochází celý svět. Óm je jeden sanskrtský znak, zastoupený v angličtině třemi písmeny (aum), vyslovovaný však jako jedna slabika.

Óm (a-u-m) v sobě nesou obrovskou duchovní sílu. Jeho název symbolizuje veškerou trojitost: minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt). Tato mantra se považuje za objekt meditace s nejvyšší hodnotou. Grafické znázornění této mantry je možné využít na vizuální meditaci. Óm si lze představit jako je nekonečný oceán. Jednotlivé Óm zpívané člověkem je kapkou v tomto oceánu. Když člověk zpívá Óm, dotýká se a vyvolává kosmické vibrace nejvyššího zvuku.

Frekvence zvuku Óm, podle indických nauk, je vyladěna na frekvenci 7,83.

Je to stejná hodnota jako je Schumannova frekvence, která je shodná s přirozeným rytmem planety Země. Pomocí zvuku Óm během meditace, dochází k vyladění lidského mozku na alfa a theta vlny.  Je to stav relaxace, případně meditace na rozhraní bdělosti a spánku. Toto bývá spojeno s příjemnými pocity.  Fyzické tělo se při tomto procesu samovolně dostává do vyladění, které odpovídá zdraví.

 

Symbol sova

Všeobecně po celém světě je sova považována za symbol moudrosti, vědění a chytrosti.

Sova je velmi krásné a jedinečné zvíře. Skvěle vidí ve tmě a má výborný sluch. Od pradávna vzbuzuje všeobecný obdiv a úctu a je pokládána za prostředníka mezi světem lidí a duchů. Je vnímána jako záhadné a tajemné zvíře, které vidí a slyší to, co člověk nemůže, nebo co chce před ostatními utajit. Její oči jsou branami do tajemných světů. Probouzí v nás intuici a magické síly. Díky těmto svým vlastnostem je také pokládána za věštkyni. Někoho kdo vidí do budoucna.

 

Symbol slunce a měsíce

Slunce a Měsíc je hojně používaný typ  amuletu. Symbol přináší nositelce štěstí v partnerském vztahu a má moc usmiřovat. Tento symbol vyjadřuje spojení  dvou protikladů -  ženského a mužského principu v jejich různosti.

Staří Inkové nazývali měsíc manželkou slunce. Slunce ovládá rozum a vůli. Měsíc vládne plodnosti, instinktu a celé oblasti citových vztahů. Spojením dvou protichůdných sil vzniká rovnováha, potřebná k plnohodnotnému a harmonickému životu. Tento symbol rovnováhy vnese do Vašich životů životadárnou sílu a světlo Slunce i citlivost a mírnost Měsíce. Vyjadřuje kompromis místo konfliktů.

 

Symbol čínského draka

Čínský drak je nejčastěji spojován se symbolem „jang“, který zjednodušeně představuje dobro.
V dávných dobách byl drak považován za prospěšného tvora, který ztělesňuje čtyři prvky.
Západní i východní tradice popisují draka v nejrůznějších podobách. Čínský drak  je nositelem životní esence v podobě nebeského dechu . Přináší životní sílu. Vodu z deště, teplo ze slunce, vítr z moře, půdu ze země. V Číně je drak chápán jako symbol božské ochrany a bdělosti.
Je velmi mocným symbolem síly, odvahy, vytrvalosti a pozitivních změn a představuje nekonečné štěstí.