Chalcedon

chalcedonVztahy, harmonie, laskavost, nadšení, tvůrčí schopnosti, komunikace, paměť, optimismus

Proti negativní energii

Chalcedon je kámen dodávající sílu mezilidským vztahům: předává pocit bratrství a dobré vůle, zvyšuje vnitřní stabilitu skupin.

Krystal pohlcuje negativní energii, kterou poté rozptyluje, aby zabránil jejímu dalšímu přenášení.

Ve starověku se z chalcedonu vyráběly stříbrem vykládané poháry, o nichž se tvrdilo, že svého majitele ochrání před otravou.

Chalcedon uvádí mysl, tělo, city i ducha do vzájemné harmonie.

Vyvolává touhu počínat si laskavě a štědře. Chalcedon zahání z duše nepřátelství a mění melancholii v radost. V duševní rovině pomáhá svému majiteli, aby o sobě přestal pochybovat, a vede ho k dosažení schopnosti vnitřní reflexe.

Pod jeho vlivem se nám otevírá okolí a stávají se z nás bytosti překypující nadšením.

Chalcedon pohlcuje a rozptyluje negativní myšlenky i city a zahání špatné sny.

Modrý chalcedon – je krystal podporující tvůrčí schopnosti. Otevírá mysl, aby dokázala přijímat nové podněty, a pomáhá svému nositeli vyrovnávat se s novými situacemi.

Chalcedon v sobě ztělesňuje duševní přizpůsobivost a výmluvnost. Zvyšuje dovednost naslouchat druhým a komunikovat s nimi – říká se mu „Kámen řečníků“.

Podněcuje schopnost učit se novým jazykům a zlepšuje paměť.

Modrý chalcedon vylepšuje náladu a umožnuje hledět do budoucna s optimismem.

Umožnuje lepší vnímání sebe sama.

Tento kámen se tradičně používal při magických obřadech spojených s ovlivňováním počasí a při léčení nemocí spojovaných právě se změnami počasí.

Znamení zvěrokruhu : rak, střelec

 

Čištění a nabíjení :

Čištění :  pod proudem tekoucí vody ( nebo v misce s vodou a křišťálem )

Nabíjení: libovolně dlouho na slunci

Čerpáno převážně ze zdroje : Judy Hallová