Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

.................................................................................................................................

Adresa:

..................................................................................................................................

Kontaktní telefon: ..................................................................................................

Kontaktní e-mail :...................................................................................................

 
Název internetového obchodu : LENYmade.cz

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona : Lenka Cabrnochová

Sídlo: Nad Zámkem 168, Kralupy nad Vltavou 278 01

IČO : 06785697 

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kralupy nad Vltavou, č. j. ZIV/192/2018/tra/4


V         .......................................................................................

Dne     .......................................................................................

 

 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU


Vážení, 

dne ...............................……. jsem na Vašich internetových stránkách www.lenymade.cz s Vámi prostřednictvím Objednávkového formuláře uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/byla/bylo

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ...............................……. společně s

 daňovým dokladem (fakturou č. .................................................).


V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Nepoužívané zboží v původním neporušeném obalu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce (Balík do ruky), zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ..................................... Kč (vč. částky za dopravu a platbu), které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na bankovní účet č.

.........................................../............. vedený u .....................................................

 

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji!

 

S pozdravem,...........................................................

(vlastnoruční podpis)